Fjerning av momsfritak


Frem til 31/12-20 har det vært momsfritak for alle behandlere som står oppført i Registeret for Utøvere av Alternativ Behandling.

Sittende regjerning har vedtatt lovendring og fjernet momsfritak på alternativ behandling fra 1/1-21 for å få penger inn til statsbudsjettet.

Jeg mener at alle helsebehandling skal ha momsfritak, og er engasjert i prosessen for at de som utøver helsehjelp skal få momsfritak tilbake.

Vil du holde deg oppdatert i saken gjerne følg mvafribehandling på instagram og facebook.