Bedriftsavtale

BEDRIFTSAVTALE

Smalt bilde bedriftsavtale til topp

Friske medarbeidere- Frisk bedrift

Nevrorefleksolog Annette Løno tilbyr følgende:
Forebyggende og akutt behandling
Veiledning og forebyggende tiltak
Gir råd og tips for tilrettelegging ved arbeidsplasser.
Kunnskapsoverføring, bevisstgjøring/holdningsendring
Gjennom min tverrfaglighet kan jeg tilpasse behandlingsform til den enkelte persons individuelle og helhetlige situasjon.
Har over 14 års erfaring.
Sammen med behandling gir jeg helhetlige og enkle helseråd på blant annet på kosthold, sittestilling, søvnrutiner, stressmestring, arbeidsrutiner og lignende.

Hvorfor er det nyttig med bedriftsavtale?

Unngå eller korte ned sykefravær for ansatte. Få allerede sykmeldte snarest mulig tilbake i jobb.
Det skal bidra til at arbeidsinnsats og trivsel øker når dine ansatte holder seg friske og uten plager. Det er viktig med helsefremmede tiltak for at dine ansatte skal føle seg vedsatt i bedriften.
Reduksjon av kostnader. Det er rimeligere for bedriften å dekke behandlingsutgifter enn å betale de første 16 dagene av sykemelding.
De fleste bedrifter har vesentlige kostander knyttet til fravær og tapt produktivitet. Med enkel og målrettet innsats kan denne kostnaden reduseres betraktelig.

Plager jeg har erfaring med å behandle

Nedsatt energi Seneplager Nedsatt konsentrasjon og tilstedeværelse
Musearm Belastningsplager
Mage/tarmplager Hormonell ubalanse Nedsatt hukommelse
Kjevespenninger Stressrelaterte plager Kroniske kroppssmerter
Hode/nakkeplager Søvnvansker Idrettsskader
Muskelsmerter Smerter pga statisk arbeid
Nedsatt immunforsvar Overbelastning pga repeterende bevegelser
Utbrenthet Svimmelhet

Fakta

Over 50% av fravær og kostnader knyttet til sykemeldinger har sammenheng med nerve-, skjelett-, og muskelrelaterte plager.
Gjentatte og ensidige arm/håndbevegelser gir en ensidig belastning på muskler, sener og ledd.
2 av 3 svarer at muskelsmertene delvis eller helt skyldes nåværende jobb. Undersøkelser viser at høye jobbkrav har sammenheng med nakkesmerter.
Å gå rundt med smerter medfører redusert energi, dårlig søvnkvalitet og livsglede, samt at stress rammer kroppen hardere.
Det er viktig å oppsøke behandling tidlig for å unngå langvarig smerteproblematikk, sykefravær og høyt forbruk av smertestillende medikamenter.
Ref. Statens arbeidsmiljøinnstitutt.