Refleksologi

REFLEKSOLOGI

Smalt bilde refleksologi legg

 

Som refleksolog har jeg hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

Refleksologen benytter i hovedsak egne hender og punktstaver som behandlingsverktøy.

Behandlingen retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet.

Refleksologi kan benyttes ved skader, sykdom og hverdagsplager.

 

Teorigrunnlag

En refleksolog stimulerer via hudens flater og nervepunkter i den.

Refleksologi forklares med en ”embryologisk hypotese», som postulerer at metoden er basert på forståelsen av kimbladets utvikling. De tre cellelagene i fosteranlegget eller embryoet kalles kimblad, som er den første, systematiske organiseringen av cellelag i fosteret. Det er her nervesystemet dannes av hud, som derfor utøver kontroll over oppbyggingen og virkemåten til nervesystemet.I refleksologien jobber man ut ifra en teori om at denne kontrollen fortsetter inn i fosterlivet og beholdes senere i livet, og refleksologien har systematisk kartlagt dette kontrollsystemet. Metoden bruker derfor målrettet dette systemet for å stimulere blant annet indre organer og muskulatur.

Se film som forklarer her: https://www.youtube.com/watch?v=p_ZqfSat8_c

Virkningsmekanismer

Refleksologen arbeider med et punktsystem på kroppens hudflater. Ved målrettet stimuli av punktene sendes signaler via nervesystemet. Punktene ligger i et kartlagt system (-ref. den embryologiske hypotesen som nevnt under teorigrunnlag), og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenvinner homeostasen, som er den relative likevekt.

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring. Det er derfor man ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

 

Refleksologi benyttes ved:

Allergi Hukommelsesplager Rygg/nakkeplager
Ansiktssmerter/plager Idrettsskader Skjev ryggsøyle
Barnløshet Infeksjoner Skjoldbrukskjertelforstyrrelser
Bekkenplager Kjevespenninger Snorking
Betennelse Kvalme Stoffskifte
Bihuleplager Konsentrasjonsvansker Svangerskapskvalme
Blæreproblematikk Kroniske plager/smerter Stressrelaterte plager
Candida Leddplager Svimmelhet
Energimangel Luftveisplager Søvnplager
Fordøyelsesplager Mage/tarmplager Tretthet
Forkalkning Muskelkramper Urinblærebesvær
Giktplager Muskelsmerter Utbrenthet
Hodesmerter/plager Nedsatt immunforsvar Utrenskning
Hormonell ubalanse Pollenplager Virus
Hudproblemer Prostataplager Øreplager (smerter, sus, betennelse)

 

Se innslag på TV Vest om refleksologi der jeg behandler ei med søvnplager.