Refleksologi

REFLEKSOLOGI

Smalt bilde refleksologi legg

 

Som refleksolog har jeg hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

Refleksologen benytter i hovedsak egne hender og punktstaver som behandlingsverktøy.

Behandlingen retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet.

Refleksologi kan benyttes ved skader, sykdom og hverdagsplager.

 

Teorigrunnlag

En refleksolog stimulerer via hudens flater og nervepunkter i den.

Refleksologi forklares med en ”embryologisk hypotese», som postulerer at metoden er basert på forståelsen av kimbladets utvikling. De tre cellelagene i fosteranlegget eller embryoet kalles kimblad, som er den første, systematiske organiseringen av cellelag i fosteret. Det er her nervesystemet dannes av hud, som derfor utøver kontroll over oppbyggingen og virkemåten til nervesystemet.I refleksologien jobber man ut ifra en teori om at denne kontrollen fortsetter inn i fosterlivet og beholdes senere i livet, og refleksologien har systematisk kartlagt dette kontrollsystemet. Metoden bruker derfor målrettet dette systemet for å stimulere blant annet indre organer og muskulatur.

Se film som forklarer her: https://www.youtube.com/watch?v=p_ZqfSat8_c

Virkningsmekanismer

Refleksologen arbeider med et punktsystem på kroppens hudflater. Ved målrettet stimuli av punktene sendes signaler via nervesystemet. Punktene ligger i et kartlagt system (-ref. den embryologiske hypotesen som nevnt under teorigrunnlag), og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenvinner homeostasen, som er den relative likevekt.

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring. Det er derfor man ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

 

Typiske plager man kan søke refleksologi for:

Allergi Hukommelsesplager Rygg/nakkeplager
Astma Idrettsskader Senebetennelse
Barnløshet Infeksjoner Skjev ryggsøyle
Bekkenplager Kjevespenninger Snorking
Betennelse Kvalme Stoffskifte
Bihuleplager Konsentrasjonsvansker Svangerskapskvalme
Blæreproblematikk Kroniske plager/smerter Stressrelaterte plager
Candida Leddplager Svimmelhet
Energimangel Luftveisplager Søvnplager
Fibromyalgi Mage/tarmplager Tretthet
Fordøyelsesplager Musearm Urinblærebesvær
Forkalkning Muskelkramper Utbrenthet
Giktplager Muskelsmerter Utrenskning
Hormonell ubalanse Nedsatt immunforsvar Virus
Hudproblemer Prostataplager Øreplager

 

Se innslag på TV Vest om refleksologi der jeg behandler ei med søvnplager.