Liste over plager

HVA BEHANDLES

Smalt bilde mann liggende massasje

 

Jeg jobber med å se på kroppen som en helhet for å finne frem til årsaken til plagene. Behandlingen starter med å gå igjennom plagene pasienten har, for så sette i sammen en behandling som skal være best mulig for den enkelte. Selv om man har plage/symptom et sted, kan årsaken komme fra et annet sted. En av fordelene med måten jeg jobber på er at du kan få hjelp til mange plager i samme behandling.

I forbindelse med selve behandlingen kommer jeg ofte med enkle tips og råd vedrørende trening, kosthold, tilskudd av vitaminer/mineraler mm.

PLAGER MANGE SØKER BEHANDLING FOR:
(alfabetisk rekkefølge)

Allergiske reaksjoner (pollen, mat ol.) Hudproblemer PMS plager
Ammeproblematikk Hukommelsesplager Prostataplager
Angst Idrettsskader Hudutslett (kronisk og akutt)
Luftsveisplager Infeksjoner Reisesyke
Barnløshet Kjevespenninger Rygg/nakkeplager
Bekkenplager Lungeplager/sykdom Seneplager
Betennelsesproblematikk Konsentrasjonsproblemer Sengevæting hos barn
Bihuleproblemer Kramper Skjev ryggsøyle/bekken
Blæreproblematikk Kroniske plager Snorking
Brystspenninger Kvalme Stoffskifte (høy, lavt)
Sopp Leddplager Svangerskapskvalme
Insulinplager Luftveisplager Stressrelaterte plager
Diarè Mage/tarmplager Svimmelhet
Energimangel Magekatarr Søvnforstyrrelser
Muskel/skjelett/bindevevsplager (kronisk og akutt) Magesår Tankestress
Fordøyelsesproblemer Menstruasjonsuregelmessigheter Tretthet
Forkalkning Armssmerter/betennelse Utbrenthet
Forstoppelse Muskelkramper Utrenskning
Urinsyreplager Muskel/skjelettplager Virus
Hormonell ubalanse Nedsatt immunforsvar Øreplager

 

Har du helserelaterte plager som ikke står på listen? Du er velkommen til å ta kontakt for å høre om det er behandling mot dine plager!