Bestått kurs i Musikkbasert Miljøbehandling for barn og unge


Har deltatt på Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), med samlingsbasert fordypningskurs i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse.

Opplæringsprogrammet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og i Kompetanseløft 2020.

Diplom: