Har deltatt på Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), med samlingsbasert fordypningskurs i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse. Opplæringsprogrammet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og i Kompetanseløft 2020. Diplom:

Les mer